Երբևէ առիթ եղել է մտածելու, որ Ձեր մեջ ապրում է ոչ թե մեկ, այլ մի քանի անձ։ Ուզում եք ասել այո՛, սակայն ասում եք ո՛չ։ Մտածում եք մի բան՝ վարվում հակառակը։ Հոգեբանության մեջ այդ անձերին անվանում են «Ենթաանձեր»։

Մեր ենթաանձերը մոտավոր նման են այն նկարազարդ փայտե «մատրոշկային», որի մեջ դրանք…

Բոլորս գիտենք, թե որքան դժվար է հաղթահարել կեսօրյա հոգնածությունը․․առավոտյան կանուխ արթնանում ես, վայելում թարմ սուրճի բույրը և էներգիայով լի սկսում հաղթահարել աշխատանքային օրվա առաջին կեսը․․բայց որքան դժվար է հաղթահարել երկրորդը, երբ ուժերը սկսում են զգալիորեն նվազել։

Ի՞նչ է հոգնածությունը և ինչո՞ւ են այն սրվում կեսօրից հետո։

Հոգնածությունն օրգանիզմի բնական վիճակն է։ Այն առաջանում է երկարատև կամ կարճատև աշխատանքից հետո։ Հոգնածությունը…

Scrum-ը բարդ ծրագրային մշակման, հանձման և պրոդուկտների պահպանման միջավայր է(ֆրեյմվորկ)։ Քեն Շվաբերը և Ջեֆ Սաթերլենդը մշակել և հանդիսանում են Scrum ձեռնարկի համահեղինակները, իսկ տերմինը կիրառության մեջ է մտել երկու ճապոնացի դասախոսներ Տակեուչիի և տեսաբան՝ Նոնակայի կողմից։ Սքրամի սահմանումն իր մեջ ընդգրկում է Scrum դերերը, իրադարձությունները, արտեֆակտերը և բոլոր այն կանոնները…

Թարգմանությունները հաճախ են ենթարկվում սուր քննադատության։ Դրանք համարվում են կամ շատ տառացի կամ ցածր որակի։ Թարգմանիչների աշխատանքը դառնում է կրկնակի խոցելի, երբ խոսքը գնում է վերանայված թարգմանությունների մասին։

Թարգմանիչները հաճախ են ստիպված լինում պաշտպանվել այս կամ այն մեկնաբանությունից, իսկ երբ նրանց աշխատանքը ստուգվում է երրորդ ընկերության կողմից, ապա կարիք է…

Ինչո՞ւ թարգմանիչներն այն չեն սիրում

Ժամանակակից թարգմանության մեջ վերջին տասնամյակում առաջ եկավ մի հասկացություն՝ հետ-խմբագրում կամ անգլերենով՝ Post-editing։ Հասկացությունը սկսեց ավելի հաճախ հանդիպել այն ժամանակ, երբ ավտոմատացված թարգմանությունները դանդաղ, բայց հաստատուն քայլերով մուտք գործեցին տարբեր ոլորտներ։

Այս հասկացությունը հաճախ շփոթում են խմբագրման հետ։ Նրա բնութագրումները տարբեր են և լեզվի բնագավառում…

Արդյունավետ SDL 5 պլագին, որոնք կընդարձակեն ձեր կատարողականությունը

Թարգմանչական տարբեր համակարգչային գործիքների հետ աշխատելիս, մեզ մոտ առաջանում է ծրագրի կատարողականությունն այս կամ այն գործառույթով համալրելու կամ բերափոխելու անհրաժեշտություն։

Սովորաբար ծրագրերի գործառույթների կատարողականությունը ընդարձակվում է պլագինների (օժանդակ փոքր մշակված ծրագրեր) միջոցով։

SDL-ն իր առցանց SDL APPStore պահոցից առաջարկում է մոտ 300 պլագիններ, որոնցից կարելի է օգտվել միանգամայն անվճար։ Այս…

How to manage your time when you own a small business

Time is precious and we are all confronted with it. Mid-level employees or high level managers, big business owners or small, we all need a better management. In modern life people are maximalists and they endeavor frequently to pursue…

Ինչպես կառավարել ժամանակը, եթե փոքր բիզնեսի սեփականատեր եք

Մենք բոլորս բախվում ենք ժամանակի կառավարման հետ։ Լինենք սովորական աշխատողներ, կառավարիչներ, խոշոր թե փոքր բիզնեսի տերեր, բոլորս ջանում ենք արդյունավետ բաշխել մեր ժամանակը։ Արդի աշխարհում մենք դարձել ենք մաքսիմալիստ, և ժամանակը մեզ ստիպում է ճիշտ և արդյունավետ դասավորել մեր օրը։ Բայց ինչպես…

I always wanted to write. That feeling started to grow from mature age. More I am growing, more I feel in the temptation to write. But I should write in English, though it is not my mother tongue. I am Armenian and I live in Armenia. My world consists of…

Armine Abelyan

Owner of translations.am. I love reading. Besides translations into Armenian, if a free moment, I am not thinking of dating, I am again thinking of reading

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store